Liste o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika možete pronaći OVDJE! 

 

Lista o dopunama liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Nova prilika možete pronaći OVDJE! 

 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.