Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 04.05.2023. godine

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja tesko upošljivih kategorija nezaposlenih možete pronaći OVDJE! 

Liste o dopununama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju  uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja tesko upošljivih kategorija nezaposlenih po Javnom pozivu od 04.05.2023.godine, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni prijedlogom Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja tesko upošljivih kategorija nezaposlenih po Javnom pozivu od 17.05.2023.godine možete preuzeti OVDJE!

Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja tesko upošljivih kategorija nezaposlenih osoba možete pronaći OVDJE!  

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.