Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i neispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje po Javnom pozivu od 30.10.2023. godine

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE

 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji neispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Prvo zaposlenje možete pronaći OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.