Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja ” Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine možete pronaći OVDJE! 

Listu o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zaposljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca- branitelja “Vaučer za posao” po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine možete pronaći OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.