Liste o dopunama Listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom po Javnom pozivu od 24.05.2023. godine

Listu o dopunama Listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom možete pronaći OVDJE! 

Listu o dopunama Listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom možete pronaćOVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.