Liste o dopunama listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i neispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja Posao za sve po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Listu o dopunama listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE! 

Listu o dopunama poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji  neispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja Posao za sve možete pronaći OVDJE! 

 

OBAVJEŠTENJE: Objavljene liste predstavljaju drugi presjek listi poslodavaca za učešće u Programu zapošljavanja Posao za sve u narednom periodu očekuje se objava novih,  tako da poslodavci koji nisu niti na jednoj od listi trebaju čekati naredni presjek. 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.