Liste o dopunama listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja VSS i VŠS po Javnom pozivu od 15.03.2024. godine

 

Listu o dopunama listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja VSS i VŠS možete pronaći OVDJE!

Listu o dopunama listi poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu zapošljavanja VSS i VŠS možete pronaći OVDJE!

 

OBAVJEŠTENJE: Objavljene liste predstavljaju drugi presjek listi poslodavaca za učešće u Programu zapošljavanja VSS i VŠS  u narednom periodu očekuje se objava novih,  tako da poslodavci koji nisu niti na jednoj od listi trebaju čekati naredni presjek. 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.