Liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja Javnih radova po Javnom pozivu od 26.05.2021. godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće po Programu sufinansiranja  Javnih radova možete pronaći OVDJE. 

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće po Programu sufinansiranja Javnih radova možete pronaći OVDJE. 

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

About Author

Connect with Me: