ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2024. godinu od 24.01.2024. godine

ODLUKU Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavk.i za 2024. godinu broj: 09/1-0147-1/24 od 24.01.2024. godine možete pronaći OVDJE!

Odluka o Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2024. godinu

Plan Javnih nabavki za 2024. godinu

Plan Javnih nabavki za 2024. godinu možete preuzeti OVDJE!

Plan JN 2024

Izmjene i dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu

Izmjene i dopuna Plana javnih nabavki za 2023. godinu možete pronaći OVDJE! 

 

JAVNE NABAVKE 23

 

 

 

Plan Javnih nabavki za 2023. godinu

Plan Javnih nabavki za 2023. godinu možete preuzeti OVDJE! 

 

Plan JN 2023

Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2022. godinu od 27.09.2022. godine

Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki za 2022. godinu broj: 09/1-0395-1-UO/22 od 10.03.2022. godine, Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki broj: 09/1-0395-2-UO/22 od 17.05.2022. godine, te Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki broj: 09/1-0395-4-UO/22 od 05.08.2022. godine možete pronaći OVDJE!

 

Odluka o izmjeni plana j.n. 27.09.22.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2022. godinu možete pronaći OVDJE!

 

Izmjena plana JN 17.05.2022.

Plan Javnih nabavki za 2022. godinu

Plan Javnih nabavki za 2022. godinu možete preuzeti OVDJE!

 

JN-2022-PLAN-1 not

 

 

 

Plan Javnih nabavki za 2021.godinu

Plan Javnih nabavki za 2021.godinu možete preuzeti OVDJE!

 

14042021125835