Odluka o pokretanju postupka usluge novinskih servisa

  • Faza postupka:Pokretanje i tok postupka javnih nabavki
  • Naslov:Usluga novinskih servisa
  • JRN CPV:92400000
  • Vrsta postupka:direktni postupak