Usluga održavanja softvera za trezorsko poslovanje

  • Faza postupka:Ugovaranje i realizacija javnih nabavki
  • Naslov:Usluga održavanja softvera za trezorsko poslovanje
  • Vrsta postupka:pregovarački postupak bez objave obavještenja
  • Broj prispjelih prihvatljivih ponuda:NE
  • Naziv predmeta ugovaranja:Usluga održavanja softvera za trezorsko poslovanje
  • Ugovor potpisan sa:Ocean d.o.o.
  • Datum potpisivanja ugovora:16.07.2021
  • Vrijednost potpisanog ugovora sa PDV:33.907,87
  • Prilog ugovor aneksi:https://szks.ba/wp-content/uploads/2022/01/odluka-i-ugovor-ocean.pdf