Intenziviranje saradnje sa JU Dom zdravlja KS

V.d. direktorica JU Službe za zapošljavanje Almina Mašin Suljagić i  v.d. predsjednik Upravnog odbora Edin Hodžić su u utorak , 9. jula 2019. godine, održali sastanak sa prof.dr Mehmedom Kulić,  v.d generalnog direktora JU Dom zdravlja KS u prostorijama te ustanove.

Tom prilikom razgovarali su o intenziviranju saradnje dvije ustanove, te o potrebi stalne komunikacije koja će se uspostaviti na dnevnoj bazi, a sve u interesu upošljavanja mladog stručnog kadra u JU Dom zdravlja KS.  Almina Mašin Suljagić i prof.dr Mehmed Kulić zaključili su da je neophodno permanentno praćenje stanja na terenu i zbog činjenice da JU Dom zdravlja KS predstavlja jednu od najvećih ustanova primarne zdravstvene zaštite u regiji.

Podsjećanja radi, Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja 39 doktora medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo potpisan je 21. juna 2019. godine u prostorijama JU Služba za zapošljavanje.

 

About Author

Connect with Me: