ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC DECEMBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u
skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti
nezaposlenih osoba (,,Službene novine F BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08), da je
dana 30. decembra 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim
osobama za mjesec decembar 2019. godine.
Ukupno je isplaćeno 990.883,08 KM za 2.606 korisnika novčane naknade.

About Author

admin

Logističke i transportne usluge

Connect with Me: