ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(,,Službene novine F BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08), da je dana 05.novembra 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec oktobar 2019. godine.

Ukupno je isplaćeno 946.123,94 KM za  2.426 korisnika novčane naknade.

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“

About Author

Connect with Me: