Kreiranje upisnih politika i potrebe tržišta rada teme sastanka Nermina Pećanca, direktora JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i Zinete Bogunić ministrice za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Danas je u prostorijama Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo održan sastanak između Nermina Pećanca, direktora Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i Zinete Bogunić ministrice za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Teme o kojima je razgovarano na sastanku su se odnosile na saradnju Javne ustanove i Ministarstva i to posebno kreiranje upisnih politika, stanja na evidencijama nezaposlenih, potreba tržišta rada i drugih pitanja iz nadležnosti Javne ustanove i Ministarstva.

Istaknuto je da navedena saradnja u narednom periodu će se ogledati u izradi i podršci zajedničkih projekata, a za kojima postoji potreba iskazana od strane Ministarstva, kao što su sufinansiranje prekvalifikacije / doedukacije profesora razredne nastave u zvanje profesora predškolskog odgoja, zatim projekti u oblasti podrške angažovanja asistenata u nastavi za rad sa djecom s teškoćama u razvoju te izradi preciznije analize o profilima i stanju na evidenciji nezaposlenih s ciljem kreiranja kvalitetnijih budućih upisnih politika.

Na kraju radnog sastanka zaključeno je da ovo predstavlja novi početak intenzivnije i kvalitetnije saradnje između Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo sa višestrukim značajem kako u oblasti obrazovanja, tako i podizanje konkurentnosti nezaposlenih osoba na tržištu rada.

 

About Author

Connect with Me: