O B A V I J E S T NEZAPOSLENIM OSOBAMA

 

Dana 08.06.2023. godine, stupa na snagu Naredba o prestanku epidemije zarazne bolesti COVID-19

U skladu sa navedenim, UKIDA SE AKTIVNOST REDOVNOG JAVLJANJA ELEKTRONSKIM PUTEM, te ste dužni redovno se lično javljati birou, najmanje jednom u roku od:

30 dana – ako ostvarujete pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje;

45 dana – ako ostvarujete pravo na zdravstveno osiguranje;

120 dana – ako ne ostvarujete prava po osnovu nezaposlenosti

Nezaposlena osoba koja se ne javi birou u dva uzastopna roka (60, 90, 240 dana) prestaje se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba.

About Author

Connect with Me: