Potpisani ugovori sa poslodavcima putem kojih će se zaposliti 102 nezaposlene osobe

Danas je u prostorijama Biroa za zapošljavanje Centar JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo održano potpisivanje ugovora sa poslodavcima koji su obuhvaćeni po Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite – COVID 19. 

Putem ovog  programa će biti zaposlene 102 nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih Kantona Sarajevo i to 30 sa VŠS i VSS i 72 sa SSS.  Sredstva za ove namjene iznose 1.105.122,00 KM. Cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite COVID – 19 je obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage. 

Pored poslodavaca JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“Sarajevo,  JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ Sarajevo, JU „Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“ Sarajevo i drugih,  potpisivanju je prisustvovao i premijer Vlade Kantona Sarajevo Mario Nenadić, a ugovore sa poslodavcima ispred Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo v.d. direktorica Edina Ljubuškić. 

Naglašeno je da će se nastaviti sa ovim aktivnostima, a u cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevu u 2019. godini.   U skladu s tim, danas su na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo objavljena tri javna poziva i to za Program sufinansiranja zapošljavanja Javni radovi-19, Program sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve – 19 i Program sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju. 

 

 

 

 

About Author

Connect with Me: