Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Danas je u prostorijama Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo potpisan Memorandum o saradnji između Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo. Memurandum je potpisan s ciljem podsticanja i unaprijeđenja programa i mjera zapošljavanja, dodatnog obrazovanja i prekvalifikcija ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca Kantona Sarajevo koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih.

Memorandum su potpisali direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, Nermin Pećanac i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ismir Jusko.

Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo istakao je da će sredstva za izradu i realizaciju programa za zapošljavanje članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca Kantona Sarajevo osigurati Služba. Također, Služba će kroz definisanje prioriteta i specifikacije potreba članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca, raditi i na izradi programa dodatnog obrazovanja i prekvalifikacija s ciljem bržeg zapošljavanja. Namjera Službe je da i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo ravnopravno učestvuje u izradi i kreiranju programa zapošljavanja za kategorije i lica kojima je nadležno ministarstvo.

Ukupan iznos planiranih finansijskih sredstava za nove programe zapošljavanja u samim izmjenama Budžeta planirani su u visini od 14 miliona KM, te nakon usvajanja od strane Skupštine Kantona Sarajevo izmjena Finansijskog plana za 2019. godinu i novog Finansijskog plana za 2020. godinu, vrlo brzo i operativno će se pristupiti izradi novih programa zapošljavanja namijenjenih svim kategorijama i nezaposlenim osobama u Kantonu Sarajevo. Dio sredstava od ukupno planiranih bit će usmjeren na posebne programe zapošljavanja ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca Kantona Sarajevo naveo je  direktor Nermin Pećanac.

Ismir Jusko, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo kazao je da se samo zajedničkim aktivnostima svih aktera društva može postići veća zaposlenost. Istakao je važnost saradnje sa Službom za zapošljavanje na projektima koji potiču nova zapošljavanja. Također, pozvao je sve tražioce posla, posebno mlade da iskoriste vlastite prilike koje su nude putem programa zapošljavanja i budu aktivni u traženju posla.

About Author

Connect with Me: