SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Poštovani,

 

U cilju pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ovim saopćenjem želi da upozna javnost sa podacima koji mogu biti od značaja za kreiranje budućih politika ili za upoznavanje najšire javnosti sa kretanjima na tržištu rada u KS. 

 

Službi za zapošljavanje KS je u prvih 6 mjeseci 2019. godine uplaćeno doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti u visini od 18.918.494 KM. 

Službi za zapošljavanje KS je u prvih 6 mjeseci 2020. godine uplaćeno doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti u visini od  18.275.034 KM. 

 

Kao što se može vidjeti pad naplate doprinosa od nezaposlenosti iznosi 643.460 KM ili u procentima cca 3,5%. 

Ovaj manji pad uplata doprinosa neće imati nikakav utjecaj na redovne aktivnosti Službe u 2020. godini i sve obaveze po pitanju isplate novčanih naknada mogu se realizovati i biće isplaćene u redovnim rokovima kako zakon i propisuje. 

 

Istovremeno, kada se posmatra rast broja nezaposlenih može se konstatovati da je prema podacima Porezne uprave u FBiH broj zaposlenih sa mjestom prebivališta u Kantonu Sarajevo sa 20.07.2020. godine iznosio 138.676, a da je u periodu od početka pandemije uzrokovane COVID-19 bez posla u KS ostalo cca 5.000 radnika, te se može konstatovati da pad zaposlenih radnika u KS u procentualnom iznosu je manji od 4% u odnosu na ukupan broj zaposlenih u KS

 

Služba za zapošljavanje KS je na dan 24.06.2020. godine (promjena upravljačke strukture) imala neriješenih zahtjeva za isplatu novčane naknade u visini od cca 3.100 (zaprimljenih) predmeta. Služba će u sedmici koja započinje sa 27.07.2020. godine izdati sva rješenja za sve ove predmete koji su zaprimljeni u periodu proglašenog stanja nesreće, a dalje će se rješavati predmeti kako se zaprimaju. 

Još jednom želimo da uputimo riječi izvinjenja svim našim korisnicima, a posebno onima koji su obrade svojih predmeta čekali više mjeseci, i da, i ovom prilikom, potvrdimo da je novčana naknada njihovo pravo, te da novca za te isplate ima za sve korisnike. 

Ono što je posebno bitno i što želimo potvrditi je to da će Služba u narednom periodu sačiniti rebalans Plana poslovanja i usmjeriti sva potrebna sredstva u isplate novčanih naknada, a koje su prioritet po zakonu. 

 

Ujedno, želimo naglasiti da svi programi koje samostalno realizuje Služba i svi programi koji se realizuju preko Službe za zapošljavanje KS, a iste raspisuje Federalni zavod za zapošljavanje, realiziraju nesmetano i plaćanja prate dinamiku realizacije programa. 

 

Na kraju, Služba za zapošljavanje KS ostaje posvećena, a što je i zakonska obaveza, rješavanju svih zahtjeva za isplatom novčane naknade kao i realizacijom kako već započetih programa tako i programa koje ce Služba realizirati u budućnosti. 

 

Svim zaposlenim koji su u dane sedmičnih odmora radili  u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo, kako bi se našim korisnicima riješili  podneseni zahtjevi za isplatu novčane naknade, želim javno  uputiti zahvalnost. 

 

S poštovanjem,

vd direktorica

Edina Ljubuškić

About Author

Connect with Me: