Saopštenje za javnost direktora JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Kao što smo i obećali, zbog velikog broja zahtjeva i priliva osoba koje su ostale bez posla u Kantonu Sarajevo zbog pandemije virusa COVID 19,  JU “Služba za zapošljlavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo (u daljem tekstu Služba) je promijenila progam i način plačanja novčanih naknada za nezaposlene koji imaju na to pravo, na način da se isplate vrše više puta u toku mjeseca, za taj mjesec, a ne kao što je to bila ustaljena praksa do sada da se isplate vrše samo jednom mjesečno.

Danas, dana 15.05.2020. godine Služba je uplatila 253.073,80 KM za 634 korinsika novčane naknade koji su u međuvremenu ostvarili to pravo. Napominjemo, da smo već 08.05.2020. godine uplatili 1.326.153,61 KM za 3.132 korisnika novčane naknade koji su ostvarili to pravo. Također smo uplatili 358.797,00 KM za 69.978 korisnika zdravstvenog osiguranja koji to pravo ostvarju preko Službe.

Sa ovom praksom ćemo nastaviti i dalje (već, 22.05.2020. godine) kako bi nezaposlene osobe u što kraćem roku ostvarili svoje pravo na novčanu naknadu i zdravstveno osiguranje. Ujedno, informišemo naše korisnike da niko ko ostvaruje pravo, bilo na novčanu naknadu, bilo na zdravstveno osiguranje neće ostati bez tog prava. Možemo reći da će Služba svoje obaveze prema korisnicima ispunjavati i u narednim mjesecima bez problema.

 

                                                                                                                                                                               D I R E K T O R

                                                                                                                                                                                    Nermin Pećanac, dipl.pravnik

About Author

Connect with Me: