SAOPŠTENJE

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo uputila je prijedlog za angažovanje određenog broja lica sa stručnom spremom koja bi mogla adekvatno odgovoriti novonastaloj situaciji širenja korona virusa (2019-nCoV) u radu zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevo.

DOPIS U PRILOGU

prijedlog mjere zapošljavanja- medijima na znanje

About Author

Connect with Me: