Stručno osposobljavanje nezaposlenih sa područja Općine Vogošća

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa Općinom Vogošća i Ustanovom za obrazovanje odraslih EDUKA BH raspisala je 15.07.2019.godine Javni poziv kandidatima sa evidencije nezaposlenih lica sa područja općine Vogošća za prijave učešća u programu stručnog osposobljavanja (dokvalifikacija ili prekvalifikacija) za za sljedeća zanimanja:
1. Saobraćajna struka: rukovodilac građevinskih i pretovarnih mašina, vozač motornih vozila-državni vozački ispit;
2. Mašinska struka: Bravar, zavarivač, CNC operater;
3. Ugostiteljska struka: kuhar, konobar;
4. Drvnoprerađivačka struka: stolar;
5. Tekstilana struka: krojač

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

About Author

Connect with Me: