U posjeti biroima Novi Grad i Ilidža

VD Direktorica Službe za zapošljavanje KS Edina Ljubuškić danas je posjetila dva najveća biroa Službe. Sa rukovodiocima i svim zaposlenim u biroima kroz otvoreni razgovor obrađene su razne teme, a posebno kvalitet usluga koje Služba pruža kao i problemi sa kojima se susreću zaposleni u Službi. Evidentirane su sve potrebe ova dva biroa kao i sagledano unapređenje sigurnosti kako zaposlenih tako i korisnika usluga.

VD Direktorica je ukazala da se nakon bezbrojnih press konferencija i novinskih članaka i priča o kriminalu potrebno posvetiti korisnicima i ispunjavanju zakonskih obaveza koje Služba ima jer samo tako se može vratiti povjerenje korisnika koje je u zadnjem vremenu narušeno. Služba, u ovim teškim vremenima prouzrokovanih COVID-19, ima obavezu da pruža visok nivo usluga i da vodi računa o sigurnosti svih učesnika ovog procesa. Nezaposleni su prioritet u svakom pogledu, a zaposleni u Službi su u obavezi da svoj posao obavljaju u skladu sa zakonom, te da se time Služba izdigne iznad tema koje utiču na ugled i ispunjenje obaveza prema korisnicima.

 

About Author

Connect with Me: