Usvojena lista poslodavaca po Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite – COVID 19

Javna ustanova “Služba za zapošljavanja Kantona Sarajevo” na svojoj web stranici objavila je usvojenu Listu poslodavaca po Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite – COVID 19. U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo je objavila javni poziv po navedenom Programu 31.08.2020. godine.

Planirana sredstva za ove namjene iznose 1.105.122,00 KM, a cilj je zapošljavanje 102 nezaposlene osobe i to 30 sa VŠS i VSS i 72 sa SSS.

Javna ustanova “Služba za zapošljavanja Kantona Sarajevo” Sarajevo će sa poslodavcima koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu, zaključiti ugovore. Rok za realizaciju Programa je 8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa poslodavcem. 

Naredne sedmice u prostorijama JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo bit će upriličeno potpisivanje ugovora sa poslodavcima, na kojem se očekuje  prisustvo  ministrice za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice u Kantonu Sarajevo Jasne Agić, a ugovore ispred Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo potpisat će v.d. direktorica Edina Ljubuškić. 

About Author

Connect with Me: