Isplata novčane naknade

Obavještavamo nezaposlena lica, korisnike novčane nakande da je JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, izvršila uplatu novčane naknade za  novembar  ove godine  u petak,  01.12.2017. godine.

About Author

Connect with Me: