Informacija za premijera Vlade Kantona Sarajevo

Poštovani,

Cijenimo da Vas trebamo ponovo informisati da s obzirom na proceduralne greške u vezi materijala koji je bio predmet razmatranja na 25. Redovnoj Sjednici Skupštine Kantona Sarajevo gdje se razmatrao „Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu“ odnosno „Informacije“, zbog svih nedostataka i proceduralnih grešaka samog materijala, isti nije mogao biti predmet razmatranja i smatra se da je resorna mnistrica time dezavuisala Vladu Kantona Sarajevo, a Vlada Skupštinu Kantona Sarajevo o pravno ispravnom materijalu. Iako ste upozoreni da isti materijal nije u skladu sa propisanim zakonskim odlukama i metodologijama za dostavljanje i izvještavanje i uprkos tim činjenicama, potpuno je jasna namjera da se krenulo u svjesno i nezakonito djelovanje. Svojim nesavjesnim poslovanjem, ste napravili štetu ugledu Službe i rukovodstvu, menadžmentu ustanove i tražimo od Vas da se vratite u okvire zakona.

Sve ostalo je nesavjesno poslovanje, prekoračenje ovlaštenja i zloupotreba položaja. S nadom i željom da se vratite u okvire zakona, vjerujemo da će te tako i postupiti. U protivnom, protiv svih lica koji su doprinjeli navedenom podnjet ćemo krivične prijave i tražiti sudsko odlučivanje. Nažalost, stali ste na stranu nosioca kriminala, nezakonitosti i nepravilnosti u ustanovi o čemu smo vas više puta obavjestili, a vaše čutanje o tom pitanju je očigledan odgovor šta mislite o onima koji prijavljuju kriminal.

Iskreno, boli vaše nečinjenje i svrstavanje na stranu onih koji su nanijeli štetu u ovoj Službi, a morate biti svjesni da se nećete moći pravdati da niste znali. Ne bježimo od bilo kakvih smjena, svjesni politike, ali nismo to zaslužili s obzirom da smo paralelno postigli najbolji rezultat od osnivanja Službe i to za manje od pet mjeseci i praraleno s tim prijavili kriminal, koji niko prije nas nije smio ili nije htio prijaviti.

S poštovanjem,                                                                                                    

                               

                                                                                                                        PREDJSEDNIK

                                                                                                                 UPRAVNOG ODOBORA

About Author

Connect with Me: