OBAVIJEST ZA NAŠE KORISNIKE

Nezaposlena osoba dužna se redovno javljati na biro i to lično, najmanje jednom u roku od:

30 dana – ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje;

45 dana – ako ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje;

120 dana – ako ne ostvaruje ništa od prava po osnovu nezaposlenosti;

Nezaposlena osoba neće biti brisana sa evidencije ukoliko se bude pridržavala rokova redovnog javljanja u skladu sa važećim zakonima i podzakonskim aktima. Nezaposlena osoba koja se ne javi u dva uzastopna roka (60; 90 i 240 dana) prestaje se voditi na evidenciji nezaposlenih osoba.

Zbog proglašenja stanja prirodne i dr. nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (covid – 19). Svi redovni rokovi za javljanje na biro teku od 15.05.2020. godine.

 

PRIJAVA NA BIRO:

Nezaposlena osoba koja se prvi put prijavljuje na biro dužna je dati na uvid:

  • ličnu kartu,
  • dokaz o prijavi mjesta prebivališta ili boravišta,
  • dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma);
  • dokaz o prestanku radnog odnosa: ugovor/rješenje, obrazac Porezne uprave JS 3100 – odjava osiguranja (ukoliko se prijavljuje nakon prestanka radnog odnosa).

 

About Author

Connect with Me: