Obuka iz poduzetništva za 328 nezaposlenih osoba

Danas u sarajevskom Domu mladih Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo organizirala je održavanje Obuke iz poduzetništva za 328 nezaposlenih osoba.

Programom obuke obuhvaćne su nezaposlene osobe kojima su odobrena finansijska sredstva za pokretanje vlastitog biznisa u sklopu realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini i to kroz slijedeću grupu programa sufinasisranja samozapošljavanja :

     -Program sufinansiranja samozapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca,

     -Program sufinansiranja samozapošljavanja,

     -Program sufinansiranja samozapošpljavanja osoba do 35 godina života.

Prisutnim polaznicima obuke u svom obraćanju Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo istakao je da finansijska sredstva za realizaciju navedenih programa je osigurala Služba u visini od 3.256.800,00 KM za 328 nezaposlenih osoba koji su bili učesnici programa samozapošljavnja. Kazao je, da su finansijska sredstva namjenjena sa uplate zakonom propisanih poreza i plaću kao i dio sredstava za incijalni kapital u svrhu pokrivanja troškova registarcije. Uspješnost pokrenutog biznisa pored mnogih faktora ovisi između ostalog i od same želje, ambicije, upornosti i predanosti onih koji su se opredjelili za pokretanje vlastitog biznisa kazao je direktor Nermin Pećanac., te svim polaznicima obuke uputio je čestitke i zaželio uspjeh u daljem radu.

Elma Lepara Špuren, trener za jačanje preduzetničkih vještina  Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo upoznala je polaznike o osnovnim elementima poduzetništva, zatim potrebnim poduzetničkim vještinama, osobinama i ponašanju, neophodnim osnovnim koracima za pokretanje biznisa, kao i razlikama između obrta i preduzeća, te prednostima i manama istih.

Današnjom aktivnosti se realizuju ugovorne obaveze između Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo kao davaoca sredstava i nezaposlenih osoba kao korisnika programa podsticaja istakli su ispred Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

 

         JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

About Author

Connect with Me: