ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2020. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (,,Službene novine F BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08), da je dana 31. marta  2020.  godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec mart 2020. godine.

Ukupno je isplaćeno 1.030.254,27 KM za 2.612 korisnika novčane naknade.

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“

OBAVIJEST ZA KORISNIKE USLUGA JU“SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“SARAJEVO

Sva redovna javljanja na evidenciju nezaposlenih pomjeraju se do daljnjeg, a nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba u periodu dok traje pandemija COVID19 virusa.
Osobe kojima je prestao radni odnos, mogu izvršti prijavu na evidenciju nezaposlenih putem e maila općinskog biroa prema mjestu prebivališta i putem pošte na adresu: Đoke Mazalića br. 3, sa naznakom PRIJAVA NA EVIDENCIJU NEZAPOSLENIH.
Potrebna dokumentacija za prijavu je:
– lična karta;
– dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti        (svjedočanstvo ili diploma);
– dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rjesenje).
Obavezno je u prijavi napisati kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi radnik biroa mogao dalje kontaktirati po prijemu dokumentacije.
U skladu sa okolnostima uzrokovanim novonastalom situacijom, o daljim promjenama u radu ustanove svoje korisnike i javnost ćemo redovno informisati.

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo

SAOPŠTENJE

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo uputila je prijedlog za angažovanje određenog broja lica sa stručnom spremom koja bi mogla adekvatno odgovoriti novonastaloj situaciji širenja korona virusa (2019-nCoV) u radu zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevo.

DOPIS U PRILOGU

prijedlog mjere zapošljavanja- medijima na znanje

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA JU“SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“SARAJEVO

U skladu sa preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo a u cilju poduzimanja preventivnih mjera i postupanja po istim zbog proglašene zarazne bolesti izazvane korona virusom, obavještavaju se korisnici usluga Javne ustanove“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo o sljedećem:

1. Rad sa strankama u općinskim biroima i direkciji Službe počev od 16.03.2020 godine je od 09.00 do 12.00 sati;

2. Sva redovna javljanja u mjesecu martu pomjeraju se za naredni mjesec, a nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih osoba u gore navedenom roku, bez obzira na propuštene rokove javljanja koji su imali u periodu 16.03 – 31.03. 2020. godine;

3. Prosredovanje i savjetodavni dio za nezaposlene osobe, Savjetodavci će obavljati putem telefona i emaila;

4. Zakazani termini za prve prijave za nezaposlene osobe ostaju u planiranim i dogovorenim terminima;

5. Ograničava se broj ulazaka u općinske biroe i direkciju Službe po naizmjeničnom sistemu jedna po jedna osoba.

6. Svi korisnici usluga sve informacije o utvrđivanju svojih prava isključivo mogu dobiti putem telefona nadležnih općinskih biroa i direkcije Službe kao i maila, koji se nalaze na službenoj stranici www.szks.ba;

7. Izvršena je dodatna dezinfekcija svih općinskih biroa i drugih prostorija JU“Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo dana 06.03.2020. godine, te je donesena Odluka da će se svakih 15 dana raditi dezinfekcija prostorija;

8. Svim uposlenicima JU“Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo izvršena je podjela dezinfekcionih sredstava  i zaštitnih maski za gripu i prehladu;

9. Upustva o radu sa korisnicima usluga kao i radu Službe će se donosti na dnevnom nivou, a sve u skladu sa preporukama Kriznog štaba Ministarstva Kantona Sarajevo.

 

JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Poštovani korisnici usluga Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“      Sarajevo, odnosno općinskih biroa za zapošljavanje,

U cilju prevencije nastanka i širenja infekcije izazvane Corona – virusom Služba uvodi mjere opreza, te moli korisnike koji su zbog termina javljanja ili dostavljanja dokumentacije dužni posjetiti Službu, odnosno općinski biro za zapošljavanje u prostorije ulaze naizmjenično, jedna po jedna osoba.

Sva ostala pitanja molimo da uputite putem brojeva telefona ili e-mail adrese. Kontakti se nalaze na web stranici www.szks.ba

Korisnici će biti kontinuirano obavještavani o radu Službe, a sve u skladu sa uputama nadležnih zdravstvenih institucija.

Obuka iz poduzetništva za 328 nezaposlenih osoba

Danas u sarajevskom Domu mladih Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo organizirala je održavanje Obuke iz poduzetništva za 328 nezaposlenih osoba.

Programom obuke obuhvaćne su nezaposlene osobe kojima su odobrena finansijska sredstva za pokretanje vlastitog biznisa u sklopu realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini i to kroz slijedeću grupu programa sufinasisranja samozapošljavanja :

     -Program sufinansiranja samozapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca,

     -Program sufinansiranja samozapošljavanja,

     -Program sufinansiranja samozapošpljavanja osoba do 35 godina života.

Prisutnim polaznicima obuke u svom obraćanju Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo istakao je da finansijska sredstva za realizaciju navedenih programa je osigurala Služba u visini od 3.256.800,00 KM za 328 nezaposlenih osoba koji su bili učesnici programa samozapošljavnja. Kazao je, da su finansijska sredstva namjenjena sa uplate zakonom propisanih poreza i plaću kao i dio sredstava za incijalni kapital u svrhu pokrivanja troškova registarcije. Uspješnost pokrenutog biznisa pored mnogih faktora ovisi između ostalog i od same želje, ambicije, upornosti i predanosti onih koji su se opredjelili za pokretanje vlastitog biznisa kazao je direktor Nermin Pećanac., te svim polaznicima obuke uputio je čestitke i zaželio uspjeh u daljem radu.

Elma Lepara Špuren, trener za jačanje preduzetničkih vještina  Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo upoznala je polaznike o osnovnim elementima poduzetništva, zatim potrebnim poduzetničkim vještinama, osobinama i ponašanju, neophodnim osnovnim koracima za pokretanje biznisa, kao i razlikama između obrta i preduzeća, te prednostima i manama istih.

Današnjom aktivnosti se realizuju ugovorne obaveze između Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo kao davaoca sredstava i nezaposlenih osoba kao korisnika programa podsticaja istakli su ispred Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

 

         JU“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Čestitka povodom Dana žena

JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo upućuje iskrene čestitke svim ženama povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena.

Priliku za posao dobija 578 osoba

Danas je u sarajevskom Domu mladih Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo potpisala Ugovore o sufinansiranju zapošljavanja po Programu mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini za 6 programa i to:

1. Program sufinansiranja zapošljavanja Posao za sve – za 293 osobe sa 231 poslodavcem sa ukupnim iznosom od 2.812.800 KM;

2. Program javnih radova PLUS (drugi krug) – za 163 osobe kod 10 poslodavaca sa ukupnim iznosom od 287.858 KM;

3. Program sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih branilaca (drugi krug) – za 49 osoba kod 21 poslodavca sa ukupnim iznosom od 470.400 KM;

4. Program sufinansiranja zapošljavanja „50+“ (drugi krug) – za 68 osoba kod 51 poslodavca sa ukupnim iznosom od 652.800 KM;

5. Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba – za150 osoba kod 10 poslodavac sa ukupnim iznosom od 341.933 KM;

6. Program sufinasiranja samozapošljavanja – za 283 osobe sa ukupnim iznosom od 2.603.600 KM

Ukupna sredstva za realizaciju ugovora po navedenim programima iznose 7.261.391,00 KM.

Programima je obuhvaćeno 313 poslodavaca kod kojih će priliku za zaposlenje dobiti 578 osoba. Istaknuto je da programom obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije bit će obuhvaćeno 150 nezaposlenih osoba. Programom samozapošljavanja obuhvaćene su 283 nezaposlene osobe sa ukupnom vrijednošću podrške finansijkih sredstava u iznosu od 2.603.600 KM. Navedenim finansijskim sredstvima za realizaciju programa samozapošljavanja,nezaposlenim osobama će se na mjesečnom nivou refundirati sredstva za pokrivanje osnovnih zakonom propisanih troškova plaće i poreza u iznosu od 600 KM i po 2 000 KM kao incijalni kapital za pokretanje djelatnosti.

Ministar rada, socijalne politike, izbjeglih i raseljenih osoba Kantona Sarajevo Malik Garibija u svom obraćanju podsjetio je, da se ovim današnjim potpisivanjem ugovora završava svih devet (9) programa zapošljavanja koji su bili objavljeni 21. decembra 2019. godine, a na osnovu urađenog rebalansa budžeta Službe u visini od 14.162.533,00 KM. U daljem izlaganju istako je značaj dobre saradnje Službe za zapošljavanje i resornog ministarstva i da je to rezultirao ovim uspješnim projektima koji su se danas promovirali. Također, prisutnima je kazao da su do sada u finnsijskom i programskom smislu ovo bili najveći projekti koje Služba realizuje uz podršku Vlade Kantona Sarajevo, a kojima je planirano da bude obuhvaćeno zapošljavanje blizu 2 000 nezaposlenih osoba. Mnistar Malik Garibija, kazao je da su se maksimalno skratili rokovi i procedure za donošenje programa mjera za zapošljavanje, te nije bilo politikanstva i usporavanje procesa od strane Vlade Kantona Sarajevo, kao što je to bila praksa u nekim ranijim vremenima.

Edin Hodžić, predjednik Upravnog odbora Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo tokom obraćanja prisutnim govorio je o uspastavljenoj prohodnosti i brzini realizacije odluka koje su se odnosile na projekte za zapošljavanje. Istako je značaj podizanja kvaliteta izrade samih programa za zapošljavanje, što je rezultiralo velikim stepenom interesovanja za iste kao i donošenje odluka koje su ubrzale i pojednostavile procedure u dijelu implementacije programa. U daljem izlaganju, rekao je, da je od objave Javnog poziva za programe sufinansiranja zapošljavanja od 21 decembra 2019. godine do realizacije potpisivanja ugovora proteklo manje od 60 radnih dana, što je pohvalno s obzirom na ranija iskustva i vremenski period implementacije projekata, istako je predsjednik Upravnog odbora Službe Edin Hodžić. U nastavku obraćanja, prisutnima je rekao da i ovaj današnji dan i odluke kojima se realizuju programi zapošljavanja na određene način ublažavaju moguće najave o odlasku nezaposlenih osoba iz države, a koje se najavljuju zbog liberalizacije zapošljavanja od 1. marta u Njemačkoj.

Nermin Pećanac, direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo je u svom obraćanju istakao značaj programa za zapošljavanje koje Služba realizira, posebno sa aspekta današnjih trendova odlaska mladih osoba i generalnog napuštanja države. Tokom obraćanja problemetaizirao je odluke koje su donesene za tzv. „veta za zapošljavanja“, a koja su donjeli zakonodavci na višim nivoima. Takve odluke uopšte ne doprinose smanjenju  nezaposlenosti, posebno ako se uzmu u obzir činjenice da se samo na evidenciji nezaposlenih nalazi registrovano nešto više od 58 000 nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, kazao je Nermin Pećanac direktor Službe.

U daljem obraćanju, istakao je da su sredstva za realizaciju današnjih navedenih programa za zapošljavanja osigurana izmjenama finansijskog plana Službe u 2019. godini, i da se nakon usvajanja Budžeta za 2020. godinu, mogu očekivati i novi programi za zapošljavanja sa finansijskom podrškom od blizu 6 miliona KM. Najavio je objavu  i Programa za zapošljavanje Federalnog zavoda za zapošljavanje u narednim danima. Programima Kantonalne Službe za zapošljavanje i sredstvima koji će biti usmjereni za zapošljavanje od strane Federalnog zavoda, očekuje se moguće zapošljavanje u 2020 godini do 5000 osoba u Kantonu Sarajevo, istakao je direktor Nermin Pećanac.

Iz Službe za zapošljavanje, ističu da je današnjim potpisivanjem ugovora okončan Program zapošljavanja po Javnom pozivu od 21. 12. 2019. godine. Podsjećaju da je programima obuhaćen 651 poslodavac, te se očekuje zapošljavanje za 1 724 osobe. Ovim zapošljavanjem obuhvaćene su osobe koje će pokrenuti vlastite biznise kroz programe samozapošljavanja kao i nezaposlene osobe koje će proći obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

JU  „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Prenosimo saopštenje Kriznog štaba Vlade Kantona Sarajevo

U cilju postizanja efikasnog odgovora na epidemiju izazvanu novim Corona virusom, Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane novim Corona virusom (2019-nCoV) preporučuje se osobama koje su u zadnjih 14 dana boravile ili dolaze iz Italije, posebno iz pokrajina Lombardija i Veneto, da se jave dežurnom epidemiologu putem telefona 062/086-282, radi uzimanja epidemioloških podataka i savjetovanja o daljem postupanju. Do tada se savjetuje kućna izolacija.

U slučaju pojave respiratornih simptoma – povišene tjelesne temperature, kašlja i otežanog disanja savjetuje se pozivanje na broj telefona 062/086-282 na koji će se javiti dežurni epidemiolog i obavijestiti mobilni tim Doma zdravlja ili Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, s ciljem njihovog dolaska na adresu, obavljanja pregleda i određivanja daljeg postupanja.

Do dolaska mobilnog tima savjetuje se boravak kod kuće i po mogućnosti poduzimanje mjera samoizolacije, s ciljem zaštite zdravlja ukućana (kontakata).

Kantonalni krizni štab očekuje da će se ove preporuke ozbiljno shvatiti i primjenjivati, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva.