Liste aplikanata za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 26.05.2021.godine

Listu aplikanata koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba možete preuzeti OVDJE!

Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Zlatna značka” po Javnom pozivu od 26.05.2021.godine

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Zlatna značka” možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja po Javnom pozivu od 26.05.2021.godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja možete preuzeti OVDJE!

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste aplikanata za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja po Javnom pozivu od 26.05.2021.godine

Listu aplikanata  koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja možete preuzeti OVDJE!

Listu aplikanata  koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca-branitelja možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve” po Javnom pozivu od 26.05.2021.godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve”  možete preuzeti OVDJE!

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve”, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve”  možete preuzeti OVDJE!

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Posao za sve”  možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja mladih osoba koje su izašle iz sistema javne brige po Javnom pozivu od 26.05.2021.godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja mladih osoba koje su izašle iz sisetema javne brige možete preuzeti OVDJE!

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja mladih osoba koje su izašle iz sisetema javne brige možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Liste poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja demobilisanih boraca-branitelja u komunalnoj privredi po Javnom pozivu od 26.05.2021.godine

Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja demobilisanih boraca-branitelja u komunalnoj privredi možete preuzeti OVDJE!

Listu poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja demobilisanih boraca-branitelja u komunalnoj privredi možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je  8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

SaNaSa – prilika za prvo radno iskustvo

Poliklinika “SaNaSa” je prvi privatni medicinski centar u Sarajevu koji je počeo sa radom u junu 1999. godine. U vlasništvu je kuvajtske firme “Senabil” d.o.o Sarajevo, koja već niz godina uspješno posluje na teritoriji BiH i šire. Opremljena je po evropskim standardima i može se pohvaliti vrhunskom opremom za liječenje i dijagnostiku, ali i stručnim ljekarskim kadrom.

 “SaNaSa” je projekat stranih investitora koji su uložili oko 3.000 000,00 KM u najmoderniju opremu i danas na području Kantona Sarajevo imaju tri poliklinike u Novom Sarajevu, Ilidži i Vogošći.

I pored činjenice da su stranci stopostotni vlasnici poliklinike, osim direktora Sanase, dr Mohameda-Saida Bajeka ostali uposlenici, njih 57 su Bosanci i Herecegovci, odnosno osobe koja su bile na biroima za zapošljavanje. Bio je to razlog da posjetimo menadžment SaNaSe i predstavimo ovog značajnog poslodavca u Kantonu Sarajevo.

“Polikliniku Sanasa, Kuvajćani su otvorili kako bi pomogli našoj državi u poslijeratnom privrednom oporavku zapošljavanjem lokalnog kadra. Više od 80 odsto naših uposlenih je medicinski kadar, a ono što nas posebno raduje jeste da je to uglavnom mlad i perspektivan kolektiv. Menadžment poliklinike SaNaSa tokom proteklih godina mnogim mladim osobama omogućio je sticanje prvog radnog iskustva i dao priliku da svoja znanja stećena tokom školovanja unaprijede, ali i razviju znanja i vještine neophodne na današnjem tržištu rada – kaže Elvira Zukić, zamjenica direktora poliklinike “SaNaSa”.

Široka paleta medicinskih i stomatoloških usluga organizovanih putem 12 odjeljenja, (oftamologije, stomatologije, interne medicine, kardiologije, pedijatrije, dermatovenerologije i alergologije, otorinolaringologije, ortopedije, opšte hirurgije i ultrazvućne dijagnostike) bila je garancija da su zaposleni pripravnici u protekle 22 godine postojanja Sanase dobili najbolju stručnu i praktičnu obuku toliko neophodnu u ličnom napredovanju i građenju vlastite karijere.

SaNaSa već godinama aktivno koristi usluge Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo namijenjene poslodavcima, kao što posredovanje radne snage, učestvovanje na sajmovima zapošljavanje i mjere aktivne politike zapošljavanja. Ipak, slijedeći svoju tradiciju, pomoći u zapošljavanju, menadžment poliklinike je najčešće, pored oglašavanja slobodnih radnih mjesta, koristio programe “Prva prilika i Prvo radno iskustvo” Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

“U SaNaSi smo u zadnjih pet godina putem programa Službe i Federalnog zavoda za zapošljavanje zaposlili 15 osoba. – kaže Irma Meheljić, magistrica prava, zaposlena u kadrovskoj službi poliklinike. – SaNaSa je bila i moje prvo radon iskustvo i evo od 2016. godine sam tu. Sretna i zadovoljna. Osim mene, posao i priliku da steknu prvo radno iskustvo u našoj poliklinici dobili su mnogi ljekari, inžinjeri i magistri radiologije, magistri labaratorijskih tehnologija, medicinske sestre, ekonomisti. Po isteku programa dobili su stalni posao i danas su dio našeg kolektiva. – ističe Meheljić

Iako su programi za nezaposlene osobe Službe ili Zavoda, predviđali sufinasiranje od šest mjeseci ili godinu dana, SaNaSa je nerijetko iste produžavala na još dodatnih pola ili godinu dana, o svom trošku, sa ciljem kako bi se pripravnici usavršili, obučili i prerasli u stručan i kvalitetan kadar.

“ Saradnja sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo je na zavidnom nivou. Mogla bih to najkraće opisati u par riječi, brzo, učinkovito i odlično odabran kadar. Ljudski resursi su za nas značajan faktor ne samo za poslovanje poliklinike, nego i za njen razvoj.- U Službi rade ozbiljno i profesionalno, jer kandidati koji dođu s biroa, na interjvu, nakon objavljenog oglasa ili su, upućeni putem programa su brižljivo pripremljeni i selektivno odabarni za radna mjesta koja su ponuđena – kaže na kraju razgovora zamjenica  direktora Zukić.”

Čestitka povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo povodom 25.novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, svim Bosancima i Hercegovcima upućuje iskrene čestitke.