Potpisivanje Ugovora o finansiranju i realizaciji Programa Javnih radova PLUS i promociji Programa sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života

Danas u prostorijama biro Centar Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo uprilićeno je potpisivanje Ugovora o finansiranju i realizaciji Programa Javnih radova PLUS i promociji Programa sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života.

Promocija navedenih programa je rezultat Zaključka Vlade Kantona Srajevo na osnovu prvobitnog prijedloga Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo da se izvrše izmjene Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini s namjerom da se angažuju nezaposlene osobe kroz Program javnih radova PLUS i stimulišu mlade osobe do 35 godina kroz Program samozapošljavanja za pokretanje vlastitih biznisa- startup ova.

Po Javnom pozivu Program Javni radovi PLUS apliciralo je 25 poslodavaca i isakazali su interes za angažovanje 389 osoba. Nakon objave i završetka konkursne procedure Javnog poziva po Programu Javnih radova PLUS na osnovu kriterija izabrano je 9 poslodavaca, komunalnih preduzeća u cilju nastavka projekta Vlade Kantona Sarajevo moje čisto Sarajevo i to: KJKP RAD d.o.o, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, KJKP Park d.o.o., KJKP Pokop d.o.o, Općina Stari Grad, KJP Sarajevo-šume d.o.o., JKP Komunalac d.o.o., Fondacija za zaštitu Bjelašnice Igmana, Treskavice, Visočice i kanjona Rakitnice, KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba.

Javna ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo osigurala je  sredstva za realizaciju Programa javnih radova PLUS u ukupnom iznosu od 164.000,00 KM za 92 nezaposlene osobe na period od 2 (dva) mjeseca. Služba će u tom periodu poslodavcima koji su obuhvaćeni ovim programom, u periodu od 2 (dva) mjeseca, refundirati sredstva u mjesečnom bruto iznosu od 883,00 KM po angažovanoj osobi, a svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Po Javnom pozivu samozapošljavanje mladih osobo do 35 godina starosti ukupno je bilo prijavljeno 83 aplikanta. Nakon okončane konkursne procedure i u skladu sa propisanim kriterijima te planiranim finansijskim sredstvima po Programu samozapošljavanja mladih osoba do 35 godina starosti, odbrena su sredstva za 20 osoba za podsticaj u pokretanju vlastitih biznisa. Cilj Programa samozapošljavanja je stimulisanje zapošljavanja mladih u dijelu registracije samostalnih djelatnosti. Za ovaj Program Služba je obezbjedila ukupna sredstva u iznosu od 20 000 KM po osobi koja će biti doznačena na način da iznos od 2 000 KM je namjenjen za utrošak troškova registracije i početnog kapitala, a ostala sredstva        od 1 500 KM će se refundirati mjesečno u trajanju od 12 mjeseci za isplatu plaća i uplata zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Prilikom obraćanja Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo istakao je da ovim Programom javni radovi PLUS sljedi nastavak podrške u sufinasiranju programa javnih radova od strane Službe. Također, napomenuo je da je napravljen iskorak u odnosu na ranije periode po pitanju planiranja većih finasijskih sredstava za podršku Programa samozapošljavanja mladih osoba u iznosu od 20 000 KM po osobi u cilju pokretanja vlastitih biznisa. Prisutne je upoznao da je u fazi razmatranja i usvajanje od strane Skupštine Kantona Sarajevo izmjene Finasijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu kojim su rebalnisarana mnogo veća sredstva u namjeni za nove programe i mjera za zapošljavanje u iznosu od skoro 14 miliona KM.

Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad u ime svih drugih potpisnika današnjeg ugovora o relizaciji programa sufinansiranja Javnih radova PLUS, zahvalio se na aktivnostima koje provodi Služba za zapošljavanje na čelu sa direktorom Nerminom Pećancom u cilju anagažovanja nezaposlenih osoba po programima i drugim aktivnostima s ciljem smanjenja nezaposlenih. Istakao je da je Općina Stari Grad jedina općina koja u sklopu vlastitog odjeljenja za komunalnu privredu bavi se komunalnom djelatnošću, ne želeći registrirati posebne firme kao što je slučaj u nekim od općina na Kantonu Sarajevo.

Prisutnim se obratila i Adisa Duharkić Serdarević nezaposlena osoba, koja je učestvovala po Javnom pozivu Programa samozapošljavanja. Tokom obraćanja istakla je da posjeduje desetogodišnje iskustvo radeći na različitim poslovima, te je vidjevši Javni poziv za podršku samozapošljavala, iskoristila je priliku i prijavila se kako bi pokrenula vlastitu djelatnost.  Kao nezaposlena osoba koja se nalazila na evidenciji nezaposlenih, isitiče da je bila polaznik Klubova za traženje posla i polaznik Obuke za poduzetništvo u organizaciji Službe, što joj je pomoglo da se odluči za korak osnivanja vlastitog biznisa.

Lista nezaposlenih osoba koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života; lista nezaposlenih koji ispunjavaju uslove, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste i lista nezaposlenih osoba koje ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života po Javnom pozivu od 25.09.2019.godine

Lista nezaposlenih osoba koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života; lista nezaposlenih koji ispunjavaju uslove, ali zbog ograničenih sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste i lista nezaposlenih osoba koje ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života po Javnom pozivu od 25.09.2019.godine možete preuzeti OVDJE!

 

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove; ispunjavaju uslove, ali zbog nedostatka sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste i lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće u programu Javnih radova PLUS – Javni poziv od 25.09.2019.godine

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove; ispunjavaju uslove, ali zbog nedostatka sredstava nisu obuhvaćeni Prijedlogom liste i lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za učešće programu Javnih radiva PLUS – Javni poziv od 25.09.2019.godine možete preuzeti OVDJE!

Rok za dostavu prigovora na objavljene rezultate ovog Javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na web stranici JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(,,Službene novine F BiH”, br: 41/01, 22/05 i 9/08), da je dana 05.novembra 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec oktobar 2019. godine.

Ukupno je isplaćeno 946.123,94 KM za  2.426 korisnika novčane naknade.

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“

Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019. godini možete preuzeti OVDJE!

SORA_PRA_19110412520

Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2019.godini

Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2019.godini možete preuzeti OVDJE!

SORA_PRA_19110412500

Sajam zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa

„Sajam zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa“

 

Novih 800 radnih mjesta i više od 900 popunjenih aplikacija rezultat je ovogodišnjeg „Sajma zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa“ održanog 16. oktobra 2019. godine u Sarajevu na Trgu oslobođenja – Alije Izetbegovića u organizaciji Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Sajam je u prisustvu, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, načelnika i privrednika, otvorio Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Na Sajmu je učestvovalo 120 poslovnih i privrednih subjekata iz sljedećih grupacije djelatnosti: IT-a, turizma i ugostiteljstva, starih zanata, start up-ova i ostalih uslužnih i drugih djelatnosti.

Obuka za poduzetništvo

U okviru programa Sajma u Općini Stari Grad održana je Obuka o osnovnim elementima iz Poduzetništva za 40 polaznika. Učesnici obuke su imali priliku upoznati se sa osnavama iz poduzetništva, važnim elementima za pokretanje vlastitog biznisa kao i čuti pozitvna iskustva osoba koje su pokrenule start up biznise na osnovu korištenja podsticajnih sredstava Službe za zapošljavanje.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa obrazovnim ustanovama i centrima

Potpisivan je Memoranduma o saradnji između Javne ustanove „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo sa 25 obrazovnih ustanova i centara za edukaciju u sklopu programskih aktivnosti Sajma. Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo istako je da to predstavlja početak umrežavanja svih obrazovnih centara i ustanova koji svojim programima pomažu da nezaposlene osobe i druge osobe dobiju dodatna potrebna znanja i vještine tražena od strane poslodavaca, a sve u cilju brže integracije na tržište rada tražilaca posla.

                    Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

PRVI POSAO DOBILO 32 DOKTORA MEDICINE U KANTONU SARAJEVO

Danas u prostorijama biroa Centar Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo promovisan je Program o izmjeni i dopuni Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo koji ima za cilj efikasnije zapošljavanja doktora medicine registrovanih na evidenciji nezaposlenih.

Navedenim izmjenama od strane Vlade Kantona Sarajevo, a na prijedlog Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i  izbjeglice Kantona Sarajevo, skinuta je odredba koja je predstavljala ograničavajući element za sve doktore koji su se nalaze na evidencije i poslije objave javnog poziva, te je na ovaj način data mogućnost ravnopravnog statusa za zapošljavanje svim doktorima medicine koji su registrovani na evidenciji Službe.

Pored promocije Programa zapošljavanja, upriličeno je potpisivanje Anexa Ugovora o  sufinasiranju zapošljavanja doktora medicine između Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo s ciljem realizacije navedenog Programa zapošljavanja.

Nermin Pećanac, direktor Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo istakao je da su finansijska sredstva za Program zapošljavanja doktora medicine obezbjeđena su u visini od   1.092 000 KM za 70 doktora, u mjesečnom iznosu koji će Služba refundirati u visini od 1 300 KM za sufinasiranje dijela plate i zakonom propisanih poreza i doprinosa. Poslodavac zadržava pravo da isplaćuje puno veći iznos od ovog sufinasiranog.

U daljem obraćanju prisutne je upoznao da se Program zapošljavanja doktora medicine do sada objavljivao tri (3) puta i to:

–  Prvi poziv 26.01.2018. godine po kojem je zaposleno 16 doktora medicine, od čega je u Javnoj ustanovi Domova zdravlja Kantona Sarajevo zaposleno 2 doktora medicine;

–  Drugi poziv 31.10.2018. godine po kojem je zaposleno 13 doktora medicine, od čega je u Javnoj ustanovi Domova zdravlja Kantona Sarajevo zaposleno 5 doktora medicine;

–  Treći poziv 24.04.2019. godine po kojem se zaposlilo 9 doktora medicine, od čega je 9 zaposleno u Javnoj ustanovi Domova zdravlja Kantona Sarajevo.

Današnjim potpisivanjem Aneksa Ugovora između Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo prvi posao dobit će 32 doktora medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Prezentaciji Programa zapošljavanja doktora medicine i potpisivanju Anexa Ugovora prisustvovali su i  istakli važnost ove aktivnosti Amela Softić, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo, Mehmed Kulić, v.d. direktor Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Malik Garibija, ministar za rad, socijalnu politiku izbjeglice i raseljena lica Kantona Sarajevo.

Na promociji Programa prisustvovali su i doktori medicine koji su registrovani na evidenciji nezaposlenih. U ime svih prisutnih doktora obratili su se Sadžida Hadžić i Adi Osmanagić ističući zahvalnost za odluke koje su otklonile ograničenja za zaposlenje po navedenom Programu kojim će im se omogučiti brzo zaposlenje.

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

OBAVIJEST!!!

Ukoliko imate poslovnu ideju i zanima Vas kako pokrenuti vlastiti biznis, zašto je upravo start up alat prilika da razvijte svoju ideju, primjeri uspješnih priča,o svemu možete saznati na Sajmu zapošljavanja i poduzetničkih inicijativa.

Općina Stari Grad (mala sala) srijeda 16. oktobar 2019. godine sa početkom u 12 sati.

  

„Poduzetništvo“

1. Uvod u poduzetništvo

– Poduzetništvo: 3 temeljna element poduzetništva

– Biznis plan i standardni dijelovi biznis plana

– Zakonska regulativa (zašto se registrovati, gdje započeti, vrste organizacionog oblika biznisa, razlike između obrta i privrednog društva)

– Savjeti za buduće poduzetnike

2. Prvi koraci za kreiranje startup – a

– Kako testirati svoju ideju?

– Kako pametno uložiti početni kapital?

3. Biznis inkubator

4. Uspješne priče (start up)

Prijavite se!

Prijavu za učešće na programu poduzetništva možete podnjeti putem emaila elma.lepara@szks.ba ili putem kontakt telefona 033/569-100 lokal: 158

Zbog ograničenog broja mjesta molimo da izvršite prijave do 14.10.2019. godine.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.