OBAVJEŠTENJE ZA POSLODAVCE

 

Poslodavci korisnici pojedinačnih podsticajnih mjera koje finansira JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, a za koje su javni pozivi objavljeni 21.03.2022.godine, dužni su pravdanja po ugovorima za refundacije sredstava dostavljati elektronski, putem web stranice JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, a to su:

1.Program sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca – branitelja „Vaučer za posao“;

2.Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS;

a)Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom;

b)Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS kod poslodavaca iz javnog sektora;

3.Program sufinansiranja zapošljavanja „50+“;

4.Program sufinansiranja zapošljavanja „Prilika za sve“

a)Program sufinansiranja zapošljavanja Prilika za sve 1;

b)Program sufinansiranja zapošljavanja Prilika za sve 1 + 1;

5.Program sufinansiranja zapošljavanja žena „40+“;

6.Program sufinansiranja zapošljavanja Nova mogućnost „7+“;

7.Program sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba koje imaju najmanje deset godina radnog staža;

8.Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih nezaposlenih osoba do 35 godina života;

9.Program sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba;

10.Program sufinansiranja zapošljavanja žena „40+“;

 

Da bi poslodavac ispunio gore navedeno neophodno je da učini sljedeće:

  • Registruje se na web stranici JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, ukoliko već nije registrovan,
  • Skenira potrebnu dokumentaciju i u padajućem meniju za poslodavce pronađe opciju „dokazi o ispunjenim uslovima za refundaciju po podsticajnoj mjeri“, pronađe naziv podsticajne mjere koju koristi i pošalje zahtjev za refundaciju.

 

About Author

Connect with Me: