Zakoni

Download
Pravilnik o internoj reviziji JU "Služba za zapošljavanja Kantona Sarajevo" Sarajevo
ZAKON O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA U KANTONU SARAJEVO - 2004. GODINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA U KANTONI SARAJEVO
ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO
ZAKON O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA - 2001. GODINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI - 2005.GODINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI - 2008. GODINA
PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA - 2006. GODINA
ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - 1997. GODINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - 2002. GODINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - 2008. GODINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 2011. GODINA
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - 1998. GODINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - 2001. GODINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - 2005. GODINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - 2006. GODINA
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - 2009. GODINA
ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA
ZAKON O STRANCIMA - 2015
ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE RADNIH DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U BIH ZA 2016. GODINU
ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBA O CIJENI MJESEČNE KARTE ZA PRIJEVOZ NEZAPOSLENIH OSOBA U JAVNOM GRADSKOM PRIJEVOZU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO